Рейтинг@Mail.ru

Прямые телефоны в вашем городе 
+380 57 716-23-91, 716-23-92
Русский  Украинский  English 
Логин:
Пароль:

Марочник сталей и сплавов: Сталь, сплав жаропрочные - все марки

МАРОЧНИК   СТАЛИ   И   СПЛАВОВ

Материалы
Сталь, сплав жаропрочные - все маркиСплав жаропрочный
 • 10Х15Н35В3ТЮ
 • ХН28ВМАБ
 • ХН32Т
 • ХН35ВТ
 • ХН35ВТР
 • ХН35ВТЮ
 • ХН38ВБ
 • ХН38ВТ
 • ХН45Ю
 • ХН55ВМТКЮ
 • ХН55МВЮ
 • ХН56ВМКЮ
 • ХН56ВМТЮ
 • ХН57МТВЮ
 • ХН60ВТ
 • ХН60Ю
 • ХН62МВКЮ
 • ХН65ВМТЮ
 • ХН70ВМТЮ
 • ХН70ВМТЮФ
 • ХН70ВМЮТ
 • ХН70МВТЮБ
 • ХН70Ю
 • ХН75ВМЮ
 • ХН75МБТЮ
 • ХН77ТЮР
 • ХН77ТЮРУ
 • ХН78Т
 • ХН80ТБЮ
 •      
  Сталь жаропрочная низколегированная
  • 12МХ
  • 12Х1МФ
  • 12Х2МФБ
  • 12Х2МФСР
  • 12ХМ
  • 15Х1М1Ф
  • 15Х2М2ФБС
  • 15Х5
  • 15Х5ВФ
  • 15Х5М
  • 15Х6СЮ
  • 15ХМ
  • 15ХМФКР
  • 16ГНМ
  • 18Х3МВ
  •  
   Сталь жаропрочная высоколегированная
   • 08Х15Н24В4ТР
   • 08Х15Н25М3ТЮБ
   • 08Х16Н11М3
   • 08Х16Н13М2Б
   • 08Х20Н14С2
   • 08Х21Н6М2Т
   • 09Х14Н16Б
   • 09Х14Н19В2БР
   • 09Х14Н19В2БР1
   • 09Х16Н15М3Б
   • 09Х16Н16МВ2БР
   • 10Х11Н20Т2Р
   • 10Х11Н20Т3Р
   • 10Х11Н23Т3МР
   • 10Х13СЮ
   • 10Х15Н25В3ТЮ
   • 10Х15Н25М3В3ТЮК
   • 10Х18Н18Ю4Д
   • 10Х23Н18
   • 10Х25Н25ТР
   • 10Х7МВФБР
   • 11Х11Н2В2МФ
   • 12Х12МВФБР
   • 12Х14Н14В2М
   • 12Х25Н16Г7АР
   • 12Х2МВ8ФБ
   • 12Х8ВФ
   • 13Х11Н2В2МФ
   • 13Х14Н3В2ФР
   • 15Х11МФ
   • 15Х12ВНМФ
   • 15Х18СЮ
   • 16Х11Н2В2МФ
   • 18Х11МНФБ
   • 18Х12ВМБФР
   • 20Х12ВНМФ
   • 20Х12Н2В2МФ
   • 20Х20Н14С2
   • 20Х23Н13
   • 20Х23Н18
   • 20Х25Н20С2
   • 30Х13Н7С2
   • 31Х19Н9МВБТ
   • 36Х18Н25С2
   • 37Х12Н8Г8МФБ
   • 40Х10С2М
   • 40Х15Н7Г7Ф2МС
   • 40Х9С2
   • 45Х14Н14В2М
   • 45Х14НМВ2М
   • 45Х22Н4М3
   • 55Х20Г9АН4
   • Сталь жаропрочная релаксационностойкая
    • 20Х1М1Ф1БТ
    • 20Х1М1Ф1ТР
    • 20Х3МВФ
    • 20ХМФБР
    • 25Х1М1Ф
    • 25Х1МФ
    • 25Х2М1Ф
    • 30ХМ
    • 30ХМА
    • 35ХМ
    • 38Х2МЮА
    •       Источник данных