Рейтинг@Mail.ru

Прямые телефоны в вашем городе 
+380 57 716-23-91, 716-23-92
Русский  Украинский  English 
Логин:
Пароль:

Марочник сталей и сплавов: Сталь конструкционная - все марки

МАРОЧНИК   СТАЛИ   И   СПЛАВОВ

Материалы
Сталь конструкционная - все маркиСталь конструкционная углеродистая качественная
 • 05кп
 • 08
 • 08кп
 • 08пс
 • 08Фкп
 • 08Ю
 • 10
 • 10кп
 • 10пс
 • 11кп
 • 12к
 • 15
 • 15К
 • 15кп
 • 15пс
 • 16К
 • 18К
 • 18кп
 • 20
 • 20К
 • 20кп
 • 20пс
 • 22К
 • 25
 • 30
 • 35
 • 40
 • 45
 • 50
 • 55
 • 58
 • 60
 • ОсВ
 •      
  Сталь конструкционная углеродистая обыкновенного качества
  • ВСт2кп
  • ВСт2пс
  • ВСт2сп
  • ВСт3Гпс
  • ВСт3кп
  • ВСт3пс
  • ВСт3сп
  • ВСт4кп
  • ВСт4пс
  • ВСт5пс
  • ВСт5сп
  • ВСт6пс
  • ВСт6сп
  • Ст0
  • Ст1
  • Ст1кп
  • Ст1пс
  • Ст1сп
  • Ст2кп
  • Ст2пс
  • Ст2сп
  • Ст3Гпс
  • Ст3Гсп
  • Ст3кп
  • Ст3пс
  • Ст3сп
  • Ст4кп
  • Ст4пс
  • Ст4сп
  • Ст5Гпс
  • Ст5пс
  • Ст5сп
  • Ст6пс
  • Ст6сп
  •    
   Сталь конструкционная легированная
   • 10Г2
   • 10Х2М
   • 12Г2
   • 12Х2Н4А
   • 12ХН
   • 12ХН2
   • 12ХН2А
   • 12ХН3А
   • 14Х2ГМР
   • 14Х2Н3МА
   • 14ХГН
   • 15Г
   • 15Н2М
   • 15Х
   • 15ХА
   • 15ХГН2ТА
   • 15ХФ
   • 16Г2
   • 16ХСН
   • 18Х2Н4ВА
   • 18Х2Н4МА
   • 18ХГ
   • 18ХГТ
   • 19ХГН
   • 20Г
   • 20Г2
   • 20Н2М
   • 20Х
   • 20Х2Н4А
   • 20ХГНМ
   • 20ХГНР
   • 20ХГНТР
   • 20ХГР
   • 20ХГСА
   • 20ХМ
   • 20ХН
   • 20ХН2М
   • 20ХН3А
   • 20ХН4ФА
   • 20ХНР
   • 20ХФ
   • 25Г
   • 25Х2ГНТА
   • 25Х2Н4МА
   • 25ХГМ
   • 25ХГНМТ
   • 25ХГСА
   • 25ХГТ
   • 27ХГР
   • 30Г
   • 30Г2
   • 30Х
   • 30Х3МФ
   • 30ХГС
   • 30ХГСА
   • 30ХГСН2А
   • 30ХГТ
   • 30ХН2МА
   • 30ХН2МФА
   • 30ХН3А
   • 30ХН3М2ФА
   • 30ХРА
   • 33ХС
   • 34ХН1М
   • 34ХН1МА
   • 34ХН3М
   • 34ХН3МА
   • 35Г
   • 35Г2
   • 35Х
   • 35ХГ2
   • 35ХГН2
   • 35ХГСА
   • 35ХГФ
   • 35ХН1М2ФА
   • 36Х2Н2МФА
   • 38Х2Н2МА
   • 38Х2Н3М
   • 38Х2НМ
   • 38Х2НМФ
   • 38Х2Ю
   • 38ХА
   • 38ХГМ
   • 38ХГН
   • 38ХГНМ
   • 38ХМ
   • 38ХМА
   • 38ХН3МА
   • 38ХН3МФА
   • 38ХС
   • 40Г
   • 40Г2
   • 40ГР
   • 40Х
   • 40Х2Н2МА
   • 40ХГНМ
   • 40ХГТР
   • 40ХМФА
   • 40ХН
   • 40ХН2МА
   • 40ХС
   • 40ХСН2МА
   • 40ХФА
   • 45Г
   • 45Г2
   • 45Х
   • 45ХН
   • 45ХН2МФА
   • 47ГТ
   • 50Г
   • 50Г2
   • 50Х
   • 50ХН
   •      
    Сталь конструкционная низколегированная для сварных конструкций
    • 06Г2СЮ
    • 06ХГСЮ
    • 08Г2С
    • 09Г2
    • 09Г2Д
    • 09Г2С
    • 09Г2СД
    • 10Г2Б
    • 10Г2БД
    • 10Г2С1
    • 10Г2С1Д
    • 10ГС2
    • 10ГТ
    • 10ХГСН1Д
    • 10ХНДП
    • 10ХСНД
    • 12Г2Б
    • 12Г2СМФ
    • 12ГН2МФАЮ
    • 12ГС
    • 12ХГН2МФБАЮ
    • 14Г2
    • 14Г2АФ
    • 14Г2АФД
    • 14ХГС
    • 15Г2АФД
    • 15Г2АФДпс
    • 15Г2СФ
    • 15Г2СФД
    • 15ГС
    • 15ГФ
    • 15ГФД
    • 15ХСНД
    • 16Г2АФ
    • 16Г2АФД
    • 16ГС
    • 16Д
    • 17Г1С
    • 17ГС
    • 18Г2АФ
    • 18Г2АФД
    • 18Г2АФДпс
    • 18Г2АФпс
    • 18Г2С
    • 1Х2М1
    • 20ГС
    • 20ГС2
    • 20Х2Г2СР
    • 20ХГ2Т
    • 20ХГ2Ц
    • 20ХГС2
    • 22Х2Г2АЮ
    • 22Х2Г2Р
    • 23Х2Г2Т
    • 23Х2Г2Ц
    • 25Г2С
    • 25ГС
    • 25С2Р
    • 28С
    • 30ХС2
    • 32Г2Рпс
    • 35ГС
    • 6Г2АФ
    • 80С
    • Сталь конструкционная криогенная
     • 03Х13Н9Д2ТМ
     • 03Х17Н14М3
     • 03Х19Г10Н7М2
     • 03Х20Н16АГ6
     • 07Х21Г7АН5
     • 0Н6
     • 0Н6А
     • 0Н9
     • 0Н9А
     • 10Х14Г14Н4Т
     • 12Х18Н10Т
     •  
      Сталь конструкционная подшипниковая
      • 11Х18М-ШД
      • 8Х4В9Ф2-Ш
      • ШХ15
      • ШХ15СГ
      • ШХ20СГ
      • ШХ4
      •    
       Сталь конструкционная рессорно-пружинная
       • 50ХГ
       • 50ХГА
       • 50ХГФА
       • 50ХСА
       • 50ХФА
       • 51ХФА
       • 55С2
       • 55С2А
       • 55С2ГФ
       • 55ХГР
       • 60Г
       • 60С2
       • 60С2А
       • 60С2Г
       • 60С2Н2А
       • 60С2ХА
       • 60С2ХФА
       • 65
       • 65Г
       • 65ГА
       • 65С2ВА
       • 68А
       • 68ГА
       • 70
       • 70Г
       • 70С2ХА
       • 70С3А
       • 75
       • 80
       • 85
       •    
        Сталь конструкционная повышенной обрабатываемости
        • А11
        • А12
        • А20
        • А30
        • А35
        • А35Е
        • А40Г
        • А40ХЕ
        • А45Е
        • АС11
        • АС12ХН
        • АС14
        • АС14ХГН
        • АС19ХГН
        • АС20ХГНМ
        • АС30ХМ
        • АС35Г2
        • АС38ХГМ
        • АС40
        • АС40ХГНМ
        • АС45Г2
        • АСЦ30ХМ
        • АЦ20ХГНМ
        •  
         Сталь конструкционная высокопрочная высоколегированная
         • Н12К12М10ТЮ
         • Н12К12М7В7
         • Н12К15М10
         • Н12К16М12
         • Н12К8М3Г2
         • Н12К8М4Г2
         • Н13К15М10
         • Н13К16М10
         • Н15К9М5ТЮ
         • Н16К11М3Т2
         • Н16К15В9М2
         • Н16К4М5Т2Ю
         • Н17К10М2В10Т
         • Н17К11М4Т2Ю
         • Н17К12М5Т
         • Н18К12М3Т2
         • Н18К12М4Т2
         • Н18К14М5Т
         • Н18К3М4Т
         • Н18К4М7ТС
         • Н18К7М5Т
         • Н18К8М3Т
         • Н18К8М5Т
         • Н18К9М5Т
         • Н18Ф6М3
         • Н18Ф6М6
         • Н8К18М14
         •            Источник данных