Рейтинг@Mail.ru

Прямые телефоны в вашем городе 
+380 57 716-23-91, 716-23-92
Русский  Украинский  English 
Логин:
Пароль:

Марочник сталей и сплавов: Сталь инструментальная - все марки

МАРОЧНИК   СТАЛИ   И   СПЛАВОВ

Материалы
Сталь инструментальная - все маркиСталь инструментальная углеродистая
 • У10
 • У10А
 • У11
 • У11А
 • У12
 • У12А
 • У13
 • У13А
 • У7
 • У7А
 • У8
 • У8А
 • У8Г
 • У8ГА
 • У9
 • У9А
 • Сталь инструментальная легированная
  • 05Х12Н6Д2МФСГТ
  • 11Х4В2МФ3С2
  • 11ХФ
  • 12Х1
  • 13Х
  • 3Х2МНФ
  • 4ХМНФС
  • 4ХС
  • 5ХВ2СФ
  • 5ХНВ
  • 5ХНВС
  • 6Х3МФС
  • 6Х4М2ФС
  • 6Х6В3МФС
  • 7ХФ
  • 8Х4В2МФС2
  • 8Х6НФТ
  • 8ХФ
  • 9Г2Ф
  • 9Х1
  • 9Х5ВФ
  • 9ХВГ
  • 9ХС
  • 9ХФ
  • 9ХФМ
  • В2Ф
  • Х
  • ХВ4
  • ХВ4Ф
  • ХВГ
  • ХВСГ
  • ХВСГФ
  • ХГС
  •      
   Сталь инструментальная валковая
   • 45ХНМ
   • 55Х
   • 60Х2СМФ
   • 60ХГ
   • 60ХН
   • 60ХСМФ
   • 75ХМ
   • 75ХМФ
   • 75ХСМФ
   • 7Х2СМФ
   • 90ХМФ
   • 90ХФ
   • 9Х2
   • 9Х2МФ
   •    
    Сталь инструментальная штамповая
    • 27Х2Н2М1Ф
    • 2Х6В8М2К8
    • 3Х2В8Ф
    • 3Х2Н2МВФ
    • 3Х3М3Ф
    • 40Х5МФ
    • 4Х2В5МФ
    • 4Х2НМФ
    • 4Х3ВМФ
    • 4Х4ВМФС
    • 4Х5В2ФС
    • 4Х5МФ1С
    • 4Х5МФС
    • 4ХВ2С
    • 4ХМФС
    • 5Х2МНФ
    • 5Х3В3МФС
    • 5ХВ2С
    • 5ХГМ
    • 5ХНМ
    • 6ХВ2С
    • 6ХВГ
    • 6ХС
    • 7Х3
    • 7ХГ2ВМ
    • 7ХГ2ВМФ
    • 8Х3
    • 8Х4В3М3Ф2
    • Х12
    • Х12ВМ
    • Х12ВМФ
    • Х12М
    • Х12МФ
    • Х12Ф1
    • Х6ВФ
    • Х6Ф4М
    • Сталь инструментальная быстрорежущая
     • 11М5Ф
     • 11Р3АМ3Ф2
     • 9Х4М3Ф2АГСТ
     • Р10Ф5К5
     • Р12
     • Р12Ф3
     • Р14Ф4
     • Р18
     • Р18К5Ф2
     • Р18Ф2
     • Р18Ф2К5
     • Р2АМ9К5
     • Р2М5
     • Р6М3
     • Р6М5
     • Р6М5К5
     • Р6М5Ф3
     • Р9
     • Р9К10
     • Р9К5
     • Р9М4К8
     • Р9Ф5
     •          Источник данных