Рейтинг@Mail.ru

Прямые телефоны в вашем городе 
+380 57 716-23-91, 716-23-92
Русский  Украинский  English 
Логин:
Пароль:

Марочник сталей и сплавов: Сталь для отливок - все марки

МАРОЧНИК   СТАЛИ   И   СПЛАВОВ

Материалы
Сталь для отливок - все маркиСталь для отливок обыкновенная
 • 03Н12Х5М3ТЛ
 • 03Н12Х5М3ТЮЛ
 • 08ГДНФЛ
 • 08Х17Н34В5Т3Ю2Л
 • 110Г13Л
 • 120Г13Х2БЛ
 • 12ДН2ФЛ
 • 12ДХН1МФЛ
 • 12Х7Г3СЛ
 • 13НДФТЛ
 • 13ХНДФТЛ
 • 14Х2ГМРЛ
 • 15ГЛ
 • 15ГНЛ
 • 15Л
 • 20Г1ФЛ
 • 20ГЛ
 • 20ГНМФЛ
 • 20ГСЛ
 • 20ДХЛ
 • 20Л
 • 20ФЛ
 • 20ХГСНДМЛ
 • 20ХГСФЛ
 • 20ХМЛ
 • 20ХМФЛ
 • 23ХГС2МФЛ
 • 25ГСЛ
 • 25Л
 • 25Х2Г2ФЛ
 • 25Х2ГНМФЛ
 • 25Х2НМЛ
 • 27Х5ГСМЛ
 • 30ГЛ
 • 30ГСЛ
 • 30Л
 • 30Х3С3ГМЛ
 • 30ХГСФЛ
 • 30ХГФРЛ
 • 30ХНМЛ
 • 32Х06Л
 • 35ГЛ
 • 35Л
 • 35НГМЛ
 • 35ХГСЛ
 • 35ХМЛ
 • 35ХМФЛ
 • 35ХН2МЛ
 • 35ХНЛ
 • 40Л
 • 40ХЛ
 • 45ГЛ
 • 45Л
 • 45ФЛ
 • 50Л
 • 55Л
 • 80ГСЛ
 •      
  Сталь для отливок с особыми свойствами
  • 07Х17Н16ТЛ
  • 07Х18Н9Л
  • 08Х14Н7МЛ
  • 08Х14НДЛ
  • 08Х15Н4ДМЛ
  • 08Х17Н34В5Т3Ю2РЛ
  • 09Х16Н4БЛ
  • 09Х17Н3СЛ
  • 10Х12НДЛ
  • 10Х14НДЛ
  • 10Х17Н10Г4МБЛ
  • 10Х18Н11БЛ
  • 10Х18Н3Г3Д2Л
  • 10Х18Н9Л
  • 110Г13ФТЛ
  • 110Г13Х2БРЛ
  • 120Г10ФЛ
  • 12Х18Н12БЛ
  • 12Х18Н12М3ТЛ
  • 12Х18Н9ТЛ
  • 12Х25Н5ТМФЛ
  • 130Г14ХМФАЛ
  • 14Х18Н4Г4Л
  • 15Х13Л
  • 15Х18Н22В6М2Л
  • 15Х18Н22В6М2РЛ
  • 15Х23Н18Л
  • 15Х25ТЛ
  • 16Х18Н12С4ТЮЛ
  • 18Х25Н19СЛ
  • 20Х12ВНМФЛ
  • 20Х13Л
  • 20Х20Н14С2Л
  • 20Х21Н46В8Л
  • 20Х21Н46В8РЛ
  • 20Х25Н19С2Л
  • 20Х5МЛ
  • 20Х5ТЛ
  • 20Х8ВЛ
  • 31Х19Н9МВБТЛ
  • 35Х18Н24С2Л
  • 35Х23Н7СЛ
  • 40Х24Н12СЛ
  • 40Х9С2Л
  • 45Х17Г13Н3ЮЛ
  • 55Х18Г14С2ТЛ
  • 85Х4М5Ф2В6Л
  • 90Х4М4Ф2В6Л  • Источник данных