Рейтинг@Mail.ru

Прямые телефоны в вашем городе 
+380 57 716-23-91, 716-23-92
Русский  Украинский  English 
Логин:
Пароль:

Марочник сталей и сплавов: Сталь конструкционная легированная - марки

МАРОЧНИК   СТАЛИ   И   СПЛАВОВ

Материалы
Сталь конструкционная легированная   Марки. (113) • 10Г2
 • 10Х2М
 • 12Г2
 • 12Х2Н4А
 • 12ХН
 • 12ХН2
 • 12ХН2А
 • 12ХН3А
 • 14Х2ГМР
 • 14Х2Н3МА
 • 14ХГН
 • 15Г
 • 15Н2М
 • 15Х
 • 15ХА
 • 15ХГН2ТА
 • 15ХФ
 • 16Г2
 • 16ХСН
 • 18Х2Н4ВА
 • 18Х2Н4МА
 • 18ХГ
 • 18ХГТ
 • 19ХГН
 • 20Г
 • 20Г2
 • 20Н2М
 • 20Х
 • 20Х2Н4А
 • 20ХГНМ
 • 20ХГНР
 • 20ХГНТР
 • 20ХГР
 • 20ХГСА
 • 20ХМ
 • 20ХН
 • 20ХН2М
 • 20ХН3А
 • 20ХН4ФА
 • 20ХНР
 • 20ХФ
 • 25Г
 • 25Х2ГНТА
 • 25Х2Н4МА
 • 25ХГМ
 • 25ХГНМТ
 • 25ХГСА
 • 25ХГТ
 • 27ХГР
 • 30Г
 • 30Г2
 • 30Х
 • 30Х3МФ
 • 30ХГС
 • 30ХГСА
 • 30ХГСН2А
 • 30ХГТ
 • 30ХН2МА
 • 30ХН2МФА
 • 30ХН3А
 • 30ХН3М2ФА
 • 30ХРА
 • 33ХС
 • 34ХН1М
 • 34ХН1МА
 • 34ХН3М
 • 34ХН3МА
 • 35Г
 • 35Г2
 • 35Х
 • 35ХГ2
 • 35ХГН2
 • 35ХГСА
 • 35ХГФ
 • 35ХН1М2ФА
 • 36Х2Н2МФА
 • 38Х2Н2МА
 • 38Х2Н3М
 • 38Х2НМ
 • 38Х2НМФ
 • 38Х2Ю
 • 38ХА
 • 38ХГМ
 • 38ХГН
 • 38ХГНМ
 • 38ХМ
 • 38ХМА
 • 38ХН3МА
 • 38ХН3МФА
 • 38ХС
 • 40Г
 • 40Г2
 • 40ГР
 • 40Х
 • 40Х2Н2МА
 • 40ХГНМ
 • 40ХГТР
 • 40ХМФА
 • 40ХН
 • 40ХН2МА
 • 40ХС
 • 40ХСН2МА
 • 40ХФА
 • 45Г
 • 45Г2
 • 45Х
 • 45ХН
 • 45ХН2МФА
 • 47ГТ
 • 50Г
 • 50Г2
 • 50Х
 • 50ХН
 •      
  Источник данных